ul. Obywatelska 102/104

94 - 104 Łódź

tel. 501 738 583

Park maszyn Cennik Ciekawostki Kontakt
     Ciekawostki

 OMÓWIENIE PROCESU PRODUKCJI: 

 

Osobom nie zaznajomionym z poligrafią pragniemy przedstawić cały proces produkcji folderów, broszur czy książeczek tworzonych techniką oprawy zeszytowej.

Etap 1: Pomysł

Pierwszy i z pewnością najważniejszym etapem procesu produkcji jest pomysł na to, co chcemy osiągnąć. Wbrew pozorom nie jest to zawsze tak do końca oczywiste, bowiem niejednokrotnie zdarza się, że pomysłodawca w pełni nie jest pewien co do formy a także i treści wymyślonego przez siebie produktu.

 

Etap 2: Projekt graficzny

Następnie należy swoje wyobrażenie o produkcie przenieść na ekran komputera. Oczywiście zdecydowanie łatwiejsze jest zbudowanie projektu ulotki czy plakatu niż wielostronicowej gazetki.

Gdy plik jest już gotowy trzeba go w odpowiedni sposób zgenerować aby mogły powstać matryce.

 

 

Etap 3: Płyty offsetowe

Na tym etapie specjalna maszyna przy użyciu odpowiedniej substancji chemicznej przenosi projekt komputerowy na płyty offsetowe. Jeśli projekt jest pełnokolorowy, wymaga wytworzenia czterech płyt odpowiadających trzem kolorom podstawowym (cyan, magenta, yellow) oraz kolorowi czarnemu (black). Taki sposób "rozbicia" na kolory nazywa się CMYK.

 

Etap 4: Druk

Wytworzone matryce zakłada się na maszyny poligraficzne. Jeśli maszyna jest jednokolorowa (tzn. podczas jednego "przejścia" papieru nadrukowuje jeden kolor) to wymaga oczywiście założenia jednej płyty i druk pełnokolorowy uzyskany zostanie po czterech turach. Taka technika jest dziś już jednak bardzo rzadko stosowana. Drukuje się zazwyczaj na dwu- a nawet na czterokolorowych maszynach (wówczas wystarczy jedno "przejście" dla wydrukowania pełnego koloru).

 

Etap 5: Falcowanie

Jeżeli produktem finalnym ma być dzieło wielostronicowe, arkusze wydrukowane w drukarni należy odpowiednio poskładać. Do tego celu służy falcerka. W przypadku gdy celem jest zamykana na pół ulotka czy broszurka, wystarczy ją w połowie "złamać". Jeśli zaś chcemy osiągnąć produkt o większej liczbie stron, należy takich łamów wykonać dwa lub nawet trzy. Wcześniejsze odpowiednie rozmieszczenie stron na powierzchni dużego arkusza pozwala po dokonaniu tej modyfikacji na osiągnięcie prawidłowej kolejności stron. 

Etap 6: Oprawa metodą zeszytową

            

Należy jednak pamiętać, iż sfalcowane arkusze papieru będą miały połączone, nie obcięte brzegi. Dlatego kolejnym krokiem w omawianym procesie produkcyjnym jest wykorzystanie linii zszywającej. Zbiera ona poszczególne części wytwarzanej gazetki (gdyż może ich być kilka z racji większej liczby stron produkowanego dzieła), spaja je miedziowanymi lub ocynkowanymi zszywkami (patrz: zdjęcia poniżej), a następnie docina krawędzie tworząc ustalony przez pomysłodawcę format.

                    

Ta czynność stanowi w zasadzie meritum oprawy metodą zeszytową. Jak sama nazwa wskazuje umożliwia ona tworzenie produktów przypominające w swej formie zeszyt.

Firma Introdruk nie ma jak na razie możliwości spajania metodą klejenia grzbietu (charakterystyczną dla większych objętościowo wyrobów, np. książek).

 


Etap 7: Pakowanie

Produkt finalny pakowany jest w specjalny papier a stworzone w ten sposób paczki są przy użyciu maszyny pakującej przewiązywane taśmą polipropylenową gwarantującą spójność paczek i ułatwiającą ich transport.

 

 

 
Etap 8: Przygotowanie do odbioru dla klienta

W przypadku większych nakładów, są one ładowane do samochodu dostawczego za pomocą specjalnego hydraulicznego podnośnika i przewożone do klienta.